zakup dzialki

-------------
PROCEDURA ZAKUPU DZIAŁKI ROLNEJ, LEŚNEJ
------------
Poniżej opisana jest procedura korespondencyjna, ale oczywiście odnosi się to także
do zakupu dokonywanego osobiście.
Po wybraniu działki, sprawdzeniu jej aktualności, ustaleniu wstępnie warunków zakupu
(cena, termin) należy przesłać dane potrzebne do zawarcia umów.
Potrzebne dane :
-Nazwisko, imię, imiona rodziców.
-Adres( z dowodu) z kodem pocztowym - jeśli inny adres do korespondencji to także adres do korespondencji .
-Numery NIP (tylko dla osób prowadzących działalność), PESEL i dowodu osobistego
(uwaga - numery jako dane wrażliwe można podać już w Kancelarii Notarialnej)
-Stan cywilny - jeżeli małżonek to proszę zdecydować czy zakup na małżeństwo
( w tym przypadku dane j/w małżonka) czy z majątku osobistego.
-Ewentualnie posiadane grunty rolne – powierzchnia, miejscowość, gmina, powiat
– dane najwygodniej z nakazu płatniczego od podatku rolnego ( potrzebne tylko przy zakupie działki rolnej >=3000m2).
Proszę zdecydować także czy na umowę notarialną (Kancelaria Notarialna w Gliwicach)
przyjadą Państwo (Pan/Pani) osobiście ( z reguły muszą być dwie umowy
- Agencja Nieruchomości Rolnych lub Lasy Państwowe często musi wyrazić zgodę na sprzedaż,
uwaga: na pewno wyrazi), czy zrobią Państwo u swojego notariusza pełnomocnictwo do zakupu ( koszt około 150 zł ).
--
Po otrzymaniu danych sporządzana jest umowa wstępna ( z 10 % zadatkiem),
którą przesyłamy Państwu mailowo i listownie z dokumentami
(księgą wieczystą, ewidencja gruntów, plany zagospodarowania , mapki, wzór pełnomocnictwa ).
Po zrobieniu pełnomocnictwa ( z reguły trzeba pójść z dokumentami do notariusza i umówić się na termin-kilka dni )
i po przesłaniu go listem priorytetowym w najbliższym tygodniu umawiamy umowę u notariusza w Gliwicach
( tę pierwszą ) i średnio licząc około miesiąca później jest umowa końcowa przeniesienia własności.
Koszty działki i koszty opłat notarialnych regulujemy przelewami.
-------
Uwaga działki rolne >= 1ha (10000m2)
-------
Bez problemu może zakupić rolnik z wykształceniem, praktyką i mieszkający na wsi.
Inne osoby mogą uzyskać specjalne zezwolenie Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych ( obecnie KOWR).