rezerwacja

-----------
REZERWACJA DZIAŁEK - KAUCJA
----------
Istnieje możliwość zarezerwowania danej oferty w celu
zapoznania się z nią, sprawdzenie danych itp.
Na 1-2 dni można zarezerwować działkę bez wpłaty kaucji,
po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu.
Dla dłuższych rezerwacji koszt zwrotny (kaucja) wynosi :
1500 zł dla działek w cenie do 20000 zł
3000 zł dla działek w cenie powyżej 20000 zł.
Maksymalny czas rezerwacji wynosi 7-14 dni.
Rezerwacja działki wymaga mailowego lub telefonicznego uzgodnienia.
Po okresie rezerwacji kaucja zostaje zaliczona na poczet ceny zakupu,
(ewentualnie prowizji - gdy od działki jest pobierana prowizja),
- jeżeli będzie następował zakup działki (zostanie podpisana umowa wstępna),
bądź kwota zostanie zwrócona na konto z którego została przesłana.
Kaucja, po ustaleniu telefonicznym, mailowym rezerwacji, powinna zostać wpłacona na konto :
Aneta Kazek 41-807 Zabrze Chopina 14
numer konta 28 1050 1298 1000 0090 6651 7369
Tytuł wpłaty : kaucja -rezerwacja -działka nr ….. miejscowość ......do dnia ......
-----------------------------------